Voorwaarden

Om mee te mogen trainen met de Agility honden moet je hond minstens 1 jaar oud zijn.

De hond moet voldoen aan de lichamelijke conditie om deel te nemen aan de trainingen (geen kwetsuren, niet te zwaarlijvig, ...). En ook de geleider moet een goede fysieke conditie hebben (Dwz: in staat zijn een volledig parcours binnen een aanvaardbare tijd te kunnen lopen).

Als aan de voorwaarden om mee te mogen trainen voldaan is, maar na 1 of meerdere lessen de hond niet onder controle is en/of agressieve reacties vertoont, kan deze worden uitgesloten. Dit geldt ook voor de geleider. Agressieve reacties naar de hond toe, leiden onmiddellijk tot uitsluiting!

Honden van andere clubs die slechts éénmalig willen komen oefenen, mogen bij de beginnersgroep meetrainen. Het bestuur vraagt dan €1 voor dat lesuur.

Indien interesse om mee te doen, contacteer ons via mail zodat wij je op de hoogte kunnen houden over toekomstige instapmomenten (max 1x per jaar).

Voor u op het plein komt, lees zeker ook de huisregels nog eens na. Veel Agility-fun!

Wat moet ik kunnen vooraleer eraan te beginnen?

Indien men een Agility brevet heeft kan men meteen meetrainen (1ste les is altijd een soort proefles). Zonder Agility brevet gelden de volgende regels:

 • U bent lid van Ter Dries hondenschool en u bent een ervaren Agility geleider: Proefles afleggen (ervaren = minstens met 2 honden brevet hebben gehaald)
 • U bent lid van Ter Dries hondenschool en de hond traint gehoorzaamheid in de “C” of een hogere klas: Proefles
 • U bent lid van Ter Dries hondenschool en de hond traint in een lagere klas: Proefles/Proef afleggen
 • U bent geen lid van Ter Dries hondenschool: Proefles/Proef afleggen

De grootste vereiste is echter: De hond moet steeds onder appél van de geleider staan, ongeacht wat er rondom hem/haar gebeurt!

Huisregels

 • Vanzelfsprekend houden we ons aan de Ter Dries Sport regels!
 • De beginnende Agility honden dienen een vaste halsband te gebruiken voor het aanleren van de toestellen. GEEN stropketting!
 • Men is altijd 15 minuten vroeger aanwezig om het parcours mee buiten te zetten en de laatste groep moet ook altijd mee helpen afbreken.
 • De beginners dienen mee de toestellen binnen te zetten die de volgende groep niet nodig heeft (bvb. de oefenweave,de tafel, de bogen van de gewoon weave, ...).
 • De spelers brengen zelf een "pin", drinken voor de hond en beloningen zoals snoep en speelgoed mee.
 • Stoor de gehoorzaamheidslessen niet wanneer je je hond beloont.
 • De lesgever is verantwoordelijk voor de orde op het terrein. De wetten van de instructeur dienen gerespecteerd te worden.
 • Er mogen geen toestellen genomen worden zonder toestemming van de lesgever.
 • Aandacht in de les is een goede leerschool.
 • Indien nodig kan de dienstdoende instructeur in overleg met de andere instructeurs en met de HI een hond weigeren.
 • Mogelijke redenen van uitsluiting: - De geleider treedt agressief op tegen zijn hond, of de hond reageert agressief op een situatie. - De hond voldoet niet aan de lichamelijke conditie om deel te nemen aan de trainingen (gekwetst, zwaarlijvig, loops, ...). - De geleider komt met opzet (veel) te laat op de training om zo niet te moeten helpen opbouwen. - De instructeur merkt dat er geen vorderingen zijn in het leerproces.
 • De geleiders moeten alert blijven bij het verleggen van de latten.
 • Om een vlot verloop van de les te garanderen, wordt aan de geleiders gevraagd ijverig aan te schuiven en de loopvolgorde te behouden.
 • De Agility spelers hoeven geen commentaar te geven over het parcours, d.w.z. de trainer is altijd baas.
 • Als er een toestel niet goed kan genomen worden, ligt de verantwoordelijkheid bij de trainer. Hij moet zelf beslissen hoe men dat het beste kan oplossen. De spelers hoeven geen commentaar te geven over andere spelers of over de lesgever. Gebeurt dat wel, dan kan de lesgever de Agility speler van het terrein verwijzen. Komt dat meerdere malen voor bij dezelfde Agility speler dan worden er verdere maatregelen genomen.
 • Elke hond mag slechts 2 keer per week meetrainen. Dit om overvolle lessen te vermijden. En zo blijft het spelletje leuk voor hond en geleider.
 • Tijdens het verkennen hoeven er geen honden los over het terrein te lopen. Als je hond perfect blijft liggen aan de kant zonder aangelijnd te zijn prima! Zoniet, graag vastmaken.